Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for LTA Landteknik Andersen ApS

Nedenstående salgs og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med mindre andet er
skriftligt aftalt.

Levering:

Hvis ikke andet aftales er levering frit leveret med Fragtmand

Priser:

Oplyste priser er netto eksklusive moms, priser i web shop er brutto listepriser eksklusive moms.
Der tages forbehold for eventuelle pris og råvarer stigninger.

Betalings betingelser:

Ved for sen betaling faktureres rabat beløbet.

Returvarer:

Varer tages kun retur efter aftale, varen skal være i ubrugt og salgs bar stand. Varer ældre end 1 mdr. tages som udgangs punkt ikke retur.

Fejlleverancer:

Ved eventuelle fejl leverancer ombyttes varerne.

Reklamation:

Ved reklamation/ fejl og mangler på det leverede, skal Køber straks oplyse dette til Sælger så snart dette opdages. Det er Købers ansvar og pligt at oplyse og beskrive hvori reklamationen og eller fejl og manglen består.

Forsinkelse/Force majeure:

I tilfælde af at levering, rettidigt levering eller mangelfri levering bliver hindret eller forsinket udenfor Sælgers kontrol, herunder men ikke begrænset til arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt, herunder en leverandørs eller producents insolvens eller lignende, kan Sælger ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere Købers ordre efter eget valg ved meddelelse hurtigst muligt.

Ejendomsforbehold:

Sælger bevarer ejendomsretten til de solgte varer, uanset om levering har fundet sted, indtil hele købesummen og eventuelle renter og/eller gebyrer er betalt.

Løgumkloster Juli 2018, rev 1